Wczytywanie...
Plan dla Polski w Europie

Warszawa, ul. Stokłosy 3, Sala A2

O konferencji

Bezpieczeństwo jako strategiczny cel działalności współczesnych państw powinno uwzględniać zapewnienie ludności zamieszkującej ich terytoria stabilną egzystencję i zrównoważony rozwój, rozumiany jako równowaga pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. A to oznacza m.in. zapewnienie dostępu do wysokiej jakości powietrza, wody pitnej, produktów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych oraz bezpieczeństwa w zakresie korzystania z substancji chemicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego jest wiodącym wymogiem w świetle wykorzystywania w produkcji i konsumpcji ponad 100.000 produktów chemicznych. Są one niezbędne dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego, zwiększania mobilności społeczeństw i wyżywienia rosnącej lawinowo liczby ludności. Z drugiej jednak strony stwarzają ryzyko wypadków przemysłowych i katastrof, m.in. w związku z szybko dekapitalizującą się infrastrukturą produkcyjną i transportową.

Również nielegalna działalność z użyciem substancji chemicznych stanowi coraz większy czynnik zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, potęgując zagrożenia hybrydowe. Pojawienie się realnego zagrożenia cyberatakami na produkcyjne instalacje chemiczne, środki chemiczne podczas transportu oraz miejsca ich składowania, wymagają podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, aby komputer nie był wykorzystany jako narzędzie do nielegalnego użycia substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo chemiczne jest także kluczem do bezpieczeństwa ekologicznego, gwarantującego wysoką jakość środowiska. Jest ono także nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i przestrzegania norm ochrony środowiska staje się wiodącym warunkiem prowadzania działalności badawczej i naukowej. Priorytetowym wyzwaniem jest zapewnienie, aby w ramach rozwoju nauki i badań, które wspierają szerokie wykorzystanie zdobyczy chemii, społeczeństwo i władze publiczne były świadome zagrożeń ekologicznych i chemicznych.

Program Konferencji

Sesja plenarna

09:30

Sesja I - Sala Aula 2A

Prowadzący
1. dr.hab. prof. AFiB Wawrzyniec Konarski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2. dr Zdzisław Rapacki, Kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula
3. prof. Mirosław Kowal, Rektor Lwowskiego Uniwersytetu Życia
4. amb. Krzysztof Paturej, Prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)
5. dr. hab. prof. Włodzimierz Fehler, Przewodniczący Konferencji

10:00

Sesja plenarna - Sala Aula 2A

Prowadzący: dr. hab. prof. AFiB Wawrzyniec Konarski, prof. dr hab. Józef Tymanowski
Wystąpienia:
1. dr hab.prof.uczelni Włodzimierz Fehler, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Istota i zakres bezpieczeństwa chemicznego
2. amb. Krzysztof Paturej, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego
Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa chemicznego w ujęciu globalnym
3. dr Zdzisław Rapacki, Kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula
CHEMSS EDU R&D Network – rozwój międzynarodowej sieci współpracy akademickiej i naukowej na rzecz bezpieczeństwa chemicznego
4. Robert Jabłoński, Karol Gęga – Metegrity, Kanada
Zarządzanie ryzykiem w dobie cyfryzacji procesów przemysłowych – od bezpieczeństwa papierowego do bezpieczeństwa cyfrowego
5. Michał Witkowski- Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa chemicznego w cywilnym transporcie lotniczym
6. prof. Igor Khripunov, Uniwersytet Georgia, USA
Bezpieczeństwo chemiczne w działalności przemysłu
7. dr Andrea Malizia, Uniwersytet Rzymski Tor Vergata, Rzym
Bezpieczeństwo chemiczne wobec bezpieczeństwa jądrowego i biologicznego
8. dr Sergei Pastukhov, Uniwersytet Obrony Cywilnej w Mińsku
Rozwój lokalnej odpowiedzialności z bezpieczeństwo chemiczne na Białorusi

12:30

Przerwa na obiad


Sesja I

13:15

Sesja I - Sala Aula 2A

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, dr hab. prof. uczelni Włodzimierz Fehler
Wystąpienia:
1. prof. dr. hab. Ireneusz Winnicki, Wojskowa Akademia Techniczna
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych w swobodnej atmosferze
2. ks. dr Robert Wawer SJ, Papieski Wydział Teologiczny – Collegium Bobolanum w Warszawie
Bezpieczeństwo chemiczne w perspektywie ekologii integralnej papieża Franciszka
3. dr Krzysztof Żyndul, Kancelaria Gospodarcza Krzysztof Żyndul i Wspólnicy
Usytuowanie zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w przedsiębiorstwie
4. gen. bryg. dr hab. inż. Tomasz Bąk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zagrożenia terrorystyczne z użyciem broni chemicznej
5. płk dr Grzegorz Konopko, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
Środowisko bezpieczeństwa chemicznego w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla systemu bezpieczeństwa państwa
6. mgr Waldemar Paturej, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego
Lokalna odpowiedzialność w bezpieczeństwie chemicznym i ekologicznym

Sesja II

13:15

Sesja II - Sala Aula 3

Prowadzący: dr hab. prof. KUL Kinga Machowicz, dr hab. prof. PWSZ Ireneusz T. Dziubek
Wystąpienia:
1. dr Anna Makuch, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w Polsce i na świecie
2. dr hab. Ireneusz T. Dziubek prof. PWSZ, dr Bogumiła Pawlaczykz PWSZ w Kaliszu
Utylizacja i nielegalne składowanie odpadów chemicznych jako tykająca bomba ekologiczna
3. mgr Joanna Śliwińska,Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie
Chemiczne zanieczyszczenia Bałtyku
4. dr hab. prof. KUL Kinga Machowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Polityka tworzenia prawa w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w Polsce
5. dr Andrzej Kozak, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego
Cyberbezpieczeństwo – ochrona przed cyberatakami i niezawodność w przemyśle

Podsumowanie

15:30

Podsumowanie Konferencji - sala Aula 2A

Prowadzący: dr hab. prof. uczelni Włodzimierz Fehler
Wręczenie certyfikatów udziału